PRODUCT DISPLAY

产品展示

<
>

产品型号:

VT-SPM

主要特点:

1)结构紧凑,操作简单

2)快速降温和升温

3)原位沉积

4)快速进样

主要应用:

表面科学,超薄膜层,有机分子层,二维原子晶体,单原子磁性。


技术参数:

1)本底真空:≤ 5×10-10Torr

2)工作温度范围:8K-290K

3)扫描范围: 

  4.0×4.0×0.6µm @ RT

  1.0×1.0×0.15µm @ 8K

4)分辨率: 原子级别分辨率 

5)灵敏度:

  XY: ≤200Å/V   Z:≤30Å/V @ RT

  XY: ≤ 50Å/V   Z:≤ 7.5Å/V @ 8K

6)低温恒温器类型: 持续流

7)冷却时间: -2h

8)液氦消耗率: 1L/h

9)热漂移: ≤0.01K/h


点击下载该系统资料